Ναυτική Ασφάλεια

Με τη θαλάσσια ασφάλιση, σας εγγυόμαστε ασφάλεια στην πλήρη κάλυψη του φορτίου σας για απώλεια ή καταστροφή στα πλοία.

Σε κάθε περίπτωση, τα πλοία μπορούν να ταρακουνηθούν, προκαλώντας ζημιά στα εμπορευματοκιβώτια που μεταφέρουν. Έτσι, σας καλύπτουμε πλήρως για το φορτίο σας.

Σας καλύπτουμε πλήρως από τους κινδύνους που συνδέονται με τη σύνδεση χερσαίων μεταφορών καθώς και αεροπορικών αποστολών.

Μέσα από τις συνεργασίες μας όλα αυτά τα χρόνια, καταφέραμε να δημιουργήσουμε σταθερούς δεσμούς με ασφαλιστικούς μεσίτες. Τα ισχυρά συμβόλαιά μας έχουν σχεδιαστεί για πλήρη κάλυψη των φορτίων των πελατών μας και αυτό μας επιτρέπει να προσφέρουμε λύσεις σε όλα τα εμπορικά κουτιά στις χαμηλότερες δυνατές τιμές.